Manifesto

  Manifesto là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Manifesto - Definition Manifesto - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt (Bản) Tuyên Ngôn
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Manifesto là gì?

  Tuyên ngôn là một tuyên bố được công bố về ý định, động cơ hay quan điểm của người phát hành, có thể là một cá nhân, nhóm, đảng phái chính trị hay chính phủ. Một bản tuyên ngôn thường chấp nhận một ý kiến đã được công bố trước đó hay sự đồng thuận của công chúng hay thúc đẩy một ý tưởng mới với các khái niệm mang tính quy định để thực hiện những thay đổi mà tác giả tin rằng cần được thực hiện. Nó thường mang tính chất chính trị hay nghệ thuật, nhưng có thể thể hiện lập trường sống của một cá nhân. Tuyên ngôn liên quan đến niềm tin tôn giáo thường được gọi là tín điều.

  • Manifesto là (Bản) Tuyên Ngôn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Manifesto nghĩa là (Bản) Tuyên Ngôn.

  Manifesto xuất phát từ một từ tiếng Ý có cùng cách viết, có nghĩa là “tuyên bố công khai giải thích các hành động trong quá khứ và thông báo động cơ cho những hành động sắp tới.”

  Tuyên ngôn là ấn phẩm do một đảng phái chính trị phát hành trước cuộc Tổng tuyển cử. Nó bao gồm một tập hợp các chính sách mà đảng đại diện và muốn thực hiện nếu được bầu lên cầm quyền.

  Definition: A manifesto is a published declaration of the intentions, motives, or views of the issuer, be it an individual, group, political party or government. A manifesto usually accepts a previously published opinion or public consensus or promotes a new idea with prescriptive notions for carrying out changes the author believes should be made. It often is political or artistic in nature, but may present an individual's life stance. Manifestos relating to religious belief are generally referred to as creeds.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Manifesto

  • Public
  • (Bản) Tuyên Ngôn tiếng Anh

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Manifesto là gì? (hay (Bản) Tuyên Ngôn nghĩa là gì?) Định nghĩa Manifesto là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Manifesto / (Bản) Tuyên Ngôn. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây