Managerial Discretion

  Managerial Discretion là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Managerial Discretion - Definition Managerial Discretion - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Sự Tùy Tiện Trong Quản Lý
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Managerial Discretion là gì?

  Quyền quyết định của người quản lý là phạm vi hành động dành cho người quản lý. Tài liệu này, tập trung cổ điển ở cấp điều hành, dung hòa khẳng định của sinh thái dân số rằng các giám đốc điều hành cuối cùng có ít ảnh hưởng đến kết quả cấp công ty và khẳng định của lý thuyết lựa chọn chiến lược rằng giám đốc điều hành đưa ra các quyết định chiến lược và do đó có ảnh hưởng đáng kể đối với kết quả cấp công ty.

  • Managerial Discretion là Sự Tùy Tiện Trong Quản Lý.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Managerial Discretion nghĩa là Sự Tùy Tiện Trong Quản Lý.

  Quyền quyết định của người quản lý thường được coi là năng lực lãnh đạo ảnh hưởng đến khả năng của tổ chức trong việc thích ứng với các nhu cầu và hoàn cảnh mới và luôn thay đổi.

  Definition: Managerial discretion is the latitude of action afforded to a manager. This literature, classically focused at the executive level, reconciles population ecology’s assertion that executives ultimately have little influence over firm-level outcomes and strategic choice theory’s assertion that executives make strategic decisions and thus have considerable influence over firm-level outcomes.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Managerial Discretion

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Managerial Discretion là gì? (hay Sự Tùy Tiện Trong Quản Lý nghĩa là gì?) Định nghĩa Managerial Discretion là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Managerial Discretion / Sự Tùy Tiện Trong Quản Lý. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây