Loan Loss Reserves

  Loan Loss Reserves là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Loan Loss Reserves - Definition Loan Loss Reserves - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Dự Trữ Lỗ Khoản Cho Vay
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Loan Loss Reserves là gì?

  Dự trữ giá trị đối với tổng các khoản cho vay của ngân hàng trên bảng cân đối kế toán, thể hiện số tiền được tin là thích hợp để trang trải những khoản lỗ ước tính trong danh mục khoản cho vay. Khi một khoản cho vay đợc thanh toán thì nó được loại khỏi danh mục khoản cho vay như là tài sản thu được. Và giá trị sổ sách của nó được khấu trừ khỏi tài khoản dự trữ cho các khoản cho vay thua lỗ. Bên cho vay cũng dành các khoản dự trữ không dồn tích, mà tiền lãi và vốn gốc của khoản cho vay này không còn thu hồi được. Khoản thu hồi từ việc thanh lý tài sản thế chấp của bên vay được ghi có vào tài khoản dự trữ. Đạo luật cải cách thuế 1986 không cho phép khấu trừ thuế cho khoản dự trữ do lỗ các khoản vay bởi các ngân hàng có tài sản trên $500 triệu.
  • Loan Loss Reserves là Dự Trữ Lỗ Khoản Cho Vay.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Loan Loss Reserves

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Loan Loss Reserves là gì? (hay Dự Trữ Lỗ Khoản Cho Vay nghĩa là gì?) Định nghĩa Loan Loss Reserves là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Loan Loss Reserves / Dự Trữ Lỗ Khoản Cho Vay. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây