Loan Committee

  Loan Committee là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Loan Committee - Definition Loan Committee - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Ủy Ban Khoản Cho Vay
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Loan Committee là gì?

  Ủy ban quản lý đánh giá và chấp nhận hoặc từ chối đơn vay, khi vượt quá quyền hạn cho vay của cá nhân viên chức phụ trách cho vay. Ủy ban này trước hết kiểm tra hồ sơ vay và báo cáo tài chính của bên vay, để bảo đảm rằng khoản vay sắp tới đáp ứng những tiêu chuẩn và nguyên tắc quy định trong chính sách cho vay của ngân hàng. Sau đó, bên cho vay thực hiện cam kết ràng buộc để cấp vốn cho khoản vay và chi tiền cho bên vay. Ủy ban cho vay cũng thực hiện xem xét tín dụng định kỳ đối với những khoản vay đáo hạn, và quyết định thực hiện những biện pháp như thế nào, để thu hồi những khoản vay đã quá hạn và những khoản vay không chi trả khác.
  • Loan Committee là Ủy Ban Khoản Cho Vay.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Loan Committee

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Loan Committee là gì? (hay Ủy Ban Khoản Cho Vay nghĩa là gì?) Định nghĩa Loan Committee là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Loan Committee / Ủy Ban Khoản Cho Vay. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây