Linear Combination

  Linear Combination là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Linear Combination - Definition Linear Combination - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tổ Hợp Tuyến Tính
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Linear Combination là gì?

  Trong toán học, kết hợp tuyến tính là một biểu thức được xây dựng từ một tập hợp các số hạng bằng cách nhân mỗi số hạng với một hằng số và cộng các kết quả.

   

   

  • Linear Combination là Tổ Hợp Tuyến Tính.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Linear Combination nghĩa là Tổ Hợp Tuyến Tính.

  Những “cái gì đó” có thể là các biến “hàng ngày” như x và y (3x + 2y là sự kết hợp tuyến tính của x và y chẳng hạn) hAY một cái gì đó phức tạp hơn như đa thức. Nói chung, kết hợp tuyến tính là một cách cụ thể để kết hợp các thứ (biến, vectơ, v.v.) bằng cách sử dụng phép nhân và phép cộng vô hướng.

   

  Definition: In mathematics, a linear combination is an expression constructed from a set of terms by multiplying each term by a constant and adding the results

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ: Kết hợp tuyến tính của x và y sẽ là bất kỳ biểu thức nào có dạng ax + by, trong đó a và b là hằng số.

   

   

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Linear Combination

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Linear Combination là gì? (hay Tổ Hợp Tuyến Tính nghĩa là gì?) Định nghĩa Linear Combination là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Linear Combination / Tổ Hợp Tuyến Tính. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây