Lead Time

  Lead Time là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Lead Time - Definition Lead Time - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thời Gian Chờ Hàng; Thời Gian Thực Hiện (Giao Hàng); Thời Gian Chuẩn Bị Chở; Thời Gian Gom Hàng; Thời Gian Từ Lúc Thiết Kế Sản Phẩm Tới Lúc Sản Xuất Thực Tế; Thời Gian Đưa Vào Sản Xuất
  Chủ đề Kinh tế
  Tên gọi khác Thời gian dẫn

  Định nghĩa - Khái niệm

  Lead Time là gì?

  Thời gian dẫn là lượng thời gian trôi được tính từ khi bắt đầu một quá trình cho đến khi kết thúc. Các công ty xem xét thời gian dẫn trong sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng và quản lý dự án trong các giai đoạn trước xử lý, xử lý và sau xử lý. Bằng cách so sánh kết quả với điểm chuẩn được thiết lập, họ có thể xác định nơi thiếu hiệu quả.

  • Lead Time là Thời Gian Chờ Hàng; Thời Gian Thực Hiện (Giao Hàng); Thời Gian Chuẩn Bị Chở; Thời Gian Gom Hàng; Thời Gian Từ Lúc Thiết Kế Sản Phẩm Tới Lúc Sản Xuất Thực Tế; Thời Gian Đưa Vào Sản Xuất.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Lead Time nghĩa là Thời Gian Chờ Hàng; Thời Gian Thực Hiện (Giao Hàng); Thời Gian Chuẩn Bị Chở; Thời Gian Gom Hàng; Thời Gian Từ Lúc Thiết Kế Sản Phẩm Tới Lúc Sản Xuất Thực Tế; Thời Gian Đưa Vào Sản Xuất.

  Quy trình sản xuất và quản lý hàng tồn kho đều sẽ ảnh hưởng đến thời gian sản xuất. Liên quan đến sản xuất, việc xây dựng tất cả các yếu tố của một sản phẩm hoàn chỉnh tại chỗ có thể mất nhiều thời gian hơn so với việc hoàn thành một số mặt hàng ở bên ngoài. Quản lý hàng tồn kho hiệu quả là cần thiết để duy trì lịch trình sản xuất và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Khi hàng tồn kho không có sẵn ngăn cản việc thực hiện đơn đặt hàng hoặc lắp ráp sản phẩm của khách hàng. Việc sản xuất sẽ dừng lại nếu một tổ chức đánh giá thấp lượng hàng tồn kho cần thiết hoặc không đặt hàng bổ sung và các nhà cung cấp không thể bổ sung nguyên liệu ngay lập tức. Điều này sẽ làm tốn kém cho dòng dưới cùng của một công ty.

  Definition: Lead time is the amount of time that passes from the start of a process until its conclusion. Companies review lead time in manufacturing, supply chain management, and project management during pre-processing, processing, and post-processing stages. By comparing results against established benchmarks, they can determine where inefficiencies exist.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Lead Time

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Lead Time là gì? (hay Thời Gian Chờ Hàng; Thời Gian Thực Hiện (Giao Hàng); Thời Gian Chuẩn Bị Chở; Thời Gian Gom Hàng; Thời Gian Từ Lúc Thiết Kế Sản Phẩm Tới Lúc Sản Xuất Thực Tế; Thời Gian Đưa Vào Sản Xuất nghĩa là gì?) Định nghĩa Lead Time là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lead Time / Thời Gian Chờ Hàng; Thời Gian Thực Hiện (Giao Hàng); Thời Gian Chuẩn Bị Chở; Thời Gian Gom Hàng; Thời Gian Từ Lúc Thiết Kế Sản Phẩm Tới Lúc Sản Xuất Thực Tế; Thời Gian Đưa Vào Sản Xuất. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây