International Chamber Of Commerce – ICC

  International Chamber Of Commerce - ICC là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng International Chamber Of Commerce - ICC - Definition International Chamber Of Commerce - ICC - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phòng Thương Mại Quốc Tế
  Chủ đề Kinh tế
  Ký hiệu/viết tắt ICC

  Định nghĩa - Khái niệm

  International Chamber Of Commerce - ICC là gì?

  Phòng thương mại quốc tế (ICC) là tổ chức kinh doanh thế giới, cho phép doanh nghiệp bảo đảm hòa bình, thịnh vượng và cơ hội cho tất cả mọi người. ICC được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất khi không có hệ thống qui tắc nào trên thế giới chi phối các quan hệ thương mại, đầu tư, tài chính hoặc thương mại.

  Không chờ đợi các Chính phủ vào cuộc, những người sáng lập ra ICC đã hành động dựa trên niềm tin của họ rằng khu vực tư nhân có đủ điều kiện tốt nhất để thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này tự gọi mình là “các thương nhân của hòa bình”. Sự hiểu biết chuyên sâu rộng về kinh doanh của ICC là từ chuyên môn của các thành viên ICC, hầu hết kiến thức của họ đều có liên quan đến thương mại quốc tế.

  • International Chamber Of Commerce - ICC là Phòng Thương Mại Quốc Tế.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  International Chamber Of Commerce - ICC nghĩa là Phòng Thương Mại Quốc Tế.

  Tất cả mọi thứ tại ICC đều nhằm mục đích thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế như là phương tiện cho sự phát triển toàn diện và thịnh vượng. Từ việc giải quyết tranh chấp phát sinh trong thương mại quốc tế đến hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu để hợp lí hóa các thủ tục hải quan và biên giới. Tổ chức ủng hộ chủ nghĩa đa phương, coi đó là cách tốt nhất để giải quyết các thách thức toàn cầu và đạt được các mục tiêu toàn cầu.

  Chứng kiến sức mạnh của thương mại quốc tế giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo, ICC có tầm nhìn về tương lai toàn cầu hóa, hoạt động để thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và bền vững vì lợi ích của xã hội. Mặt khác, ICC thúc đẩy thương mại quốc tế, hành vi kinh doanh bằng cách kết hợp sức ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu của ICC cùng với chuyên môn độc đáo của họ trong việc vận động, thiết lập tiêu chuẩn và dịch vụ toàn cầu.

  ICC còn hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, thông qua việc vận động chính sách, xây dựng các quy tắc, hướng dẫn và cung cấp các công cụ và dịch vụ thực tế khác nhau, giúp đỡ các doanh nghiệp thích nghi với các thách thức trong nền kinh tế toàn cầu phát triển một cách nhanh chóng như hiện này.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Ví dụ trong hoạt động thương mại quốc tế, hai bên mua và bán ký hợp đồng mua bán có tham chiếu rằng quyền và nghĩa vụ của các bên được điều chỉnh bởi hợp đồng mẫu kèm theo (mẫu hợp đồng của ICC ban hành). Như vậy các điều khoản của các bên thực hiện trong hợp đồng sẽ tuân thủ các quy tắc ứng xử do ICC ban hành.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan International Chamber Of Commerce - ICC

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế International Chamber Of Commerce - ICC là gì? (hay Phòng Thương Mại Quốc Tế nghĩa là gì?) Định nghĩa International Chamber Of Commerce - ICC là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng International Chamber Of Commerce - ICC / Phòng Thương Mại Quốc Tế. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây