Indicator

  Indicator là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Indicator - Definition Indicator - Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chỉ số
  Chủ đề Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản

  Định nghĩa - Khái niệm

  Indicator là gì?

  Một chỉ báo theo định nghĩa là một cái gì đó chỉ ra, đó là cái chỉ đến một cái gì đó khác với chính nó. Do đó, một chỉ số kinh tế – xã hội phải là một thước đo chỉ ra hay chỉ ra một biến khác với biến mà nó là thước đo trực tiếp.

  • Indicator là Chỉ số.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản.

  Ý nghĩa - Giải thích

  Indicator nghĩa là Chỉ số.

  Việc sử dụng các chỉ số được giải thích trong các lĩnh vực mà chúng được sử dụng. Các chỉ số là các số có một chữ số. Bắt đầu với trường 010, trong mọi trường theo sau thẻ là hai vị trí ký tự, một cho chỉ số 1 và một cho chỉ báo 2. Tuy nhiên, các chỉ báo không thực sự được xác định trong tất cả các trường và có thể chỉ báo thứ 2 sẽ được sử dụng, trong khi chỉ báo thứ nhất vẫn chưa được xác định (hay ngược lại). Khi một chỉ báo không được xác định, vị trí ký tự sẽ được biểu thị bằng ký tự # (đối với khoảng trống).

  Definition: An indicator is by definition something which indicates, that is which points to something other than itself. Consequently, a socio—economic indicator should be a measure pointing to or indicating a variable which is different from the one of which it is a direct measure.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Indicator

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản Indicator là gì? (hay Chỉ số nghĩa là gì?) Định nghĩa Indicator là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Indicator / Chỉ số. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây