Income Distribution

  Income Distribution là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Income Distribution - Definition Income Distribution - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Sự Phân Phối Lợi Tức
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Income Distribution là gì?

  Income distribution: Số phân phối lợi tức. Số phân phối lợi tức là lợi nhuận trả cho nhà đầu tư trong quỹ hỗ tương đầu tư hay uỷ thác theo đơn vị. Lợi tức được phân phối theo tỷ lệ sở hữu cổ phần, tính từ tổng lợi nhuận trừ cho lệ phí quản lý và thuế.
  • Income Distribution là Sự Phân Phối Lợi Tức.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Income Distribution

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Income Distribution là gì? (hay Sự Phân Phối Lợi Tức nghĩa là gì?) Định nghĩa Income Distribution là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Income Distribution / Sự Phân Phối Lợi Tức. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây