Group Sale

  Group Sale là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Group Sale - Definition Group Sale - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Sự Bán Theo Tỉ Lệ Các Chứng Khoán Do Tất Cả Các Thành Viên Của Hiệp Đoàn Nắm Giữ; Sự Bán (Chia Nhau) Tập Thể
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Group Sale là gì?

  • Group Sale là Sự Bán Theo Tỉ Lệ Các Chứng Khoán Do Tất Cả Các Thành Viên Của Hiệp Đoàn Nắm Giữ; Sự Bán (Chia Nhau) Tập Thể.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Group Sale

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Group Sale là gì? (hay Sự Bán Theo Tỉ Lệ Các Chứng Khoán Do Tất Cả Các Thành Viên Của Hiệp Đoàn Nắm Giữ; Sự Bán (Chia Nhau) Tập Thể nghĩa là gì?) Định nghĩa Group Sale là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Group Sale / Sự Bán Theo Tỉ Lệ Các Chứng Khoán Do Tất Cả Các Thành Viên Của Hiệp Đoàn Nắm Giữ; Sự Bán (Chia Nhau) Tập Thể. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây