GLS

  GLS là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng GLS - Definition GLS - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bình phương tối thiểu tổng quát
  Chủ đề Kinh tế
  Ký hiệu/viết tắt GLS

  Định nghĩa - Khái niệm

  GLS là gì?

  Bình phương tối thiểu tổng quát ( GLS ) là một kỹ thuật để ước tính các tham số chưa biết trong mô hình hồi quy tuyến tính khi có một mức độ tương quan nhất định giữa các phần dư trong mô hình hồi quy.

  • GLS là Bình phương tối thiểu tổng quát.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  GLS nghĩa là Bình phương tối thiểu tổng quát.

  Phương pháp này giả định các sai số (error) của phép đo đạc dữ liệu phân phối ngẫu nhiên. Định lý Gauss-Markov chứng minh rằng kết quả thu được từ phương pháp bình phương tối thiểu không thiên vị và sai số của việc đo đạc dữ liệu không nhất thiết phải tuân theo.

  Definition: In statistics, generalized least squares (GLS) is a technique for estimating the unknown parameters in a linear regression model when there is a certain degree of correlation between the residuals in a regression model.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan GLS

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế GLS là gì? (hay Bình phương tối thiểu tổng quát nghĩa là gì?) Định nghĩa GLS là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng GLS / Generalized Least Squares. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây