Foreign Aid

  Foreign Aid là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Foreign Aid - Definition Foreign Aid - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Viện Trợ Nước Ngoài
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Foreign Aid là gì?

  Một luồng vốn đổ vào hoặc một sự trợ giúp nào đó cho một nước không do các tác nhân thị trường tự nhiên cung cấp. Có bốn dạng viện trợ chính:Thứ nhất, các khoản cho vay dài hạn phải được thanh toán lại bằng loại ngoại tệ, thường có thể trả trong vòng 10 hoặc 20 năm. Lợi thế đói với người nhận là tiền thanh toán hàng năm ít hơn nhiều so với tiền thanh toán của các khoản cho vay ngắn và trung hạn. Thứ hai là những khoản “vay mềm” có thể được thanh toán lại bằng tiền trong nước. Một số được trả bằng ngoại tệ nhưng trong một thời gian dài chẳng hạn như 99 năm với lãi suất rất thấp, trong khi đó số nợ được thanh toán bằng tiền trong nước sẽ được cho vay lại để nước nhận tiếp tục các công trình phát triển. Đôi khi, trợ cấp trực tiếp được thực hiện. Dạng thứ ba là việc bán các sản phẩm dư thừa cho một nước để đổi lấy việc thanh toán bằng tiền trong nước của nước này như chương trình PL 480 của Mỹ. Điều này có thể rất có ý nghĩa cho một nước chậm phát triển có rất ít ngoại tệ vì nó sẽ giúp những nước này mua được hàng hóa từ nước ngoài. Các nước này thường phải nhập khẩu lương thực, thực phẩm và các hàng tiêu dùng khác vì khu vực nông nghiệp của họ không thể sản xuất ra đủ để nuôi sống công nhân thành thị trong các ngành xây dựng hoặc các công trình đầu tư khác. Dạng thứ tư của viện trợ, không hoàn toàn là một luồng vốn mà là sự trợ giúp về kỹ thuật dành cho các nước chậm phát triển. Lịch sử của Viện trợ nước ngoài Viện trợ nước ngoài khởi đầu bằng hoạt động tái thiết châu Âu sau Thế chiến thứ hai với kế hoạch Marshal và các khoản vay của Ngân hàng Thế giới. Viện trợ phát huy hiệu quả và châu Âu phục hồi nhanh chóng. Xuất phát từ thành công này, các nước giàu đẩy mạnh viện trợ cho các nước nghèo. Hỗ trợ phát triển hay viện trợ nước ngoài trở thành một bộ phận thống nhất của hệ thống tài chính truyền thống: - Chính phủ các nước đang phát triển can thiệp vào hệ thống tài chính để huy động và phân bổ vốn cho các dự án phát triển ưu tiên; - Tuy vậy, thiếu vốn vẫn là trở lực cho các nước đang phát triển; để đạt được một tốc độ tăng trưởng kinh tế cao cần phải duy trì một tỷ lệ đầu tư cao hơn nhiều so với tỷ lệ tiết kiệm trong nước;- Viện trợ nước ngoài cung cấp nguồn lực để bù đắp cho khoản thiếu hụt giữa nhu cầu đầu tư và lượng tiết kiệm nội địa. Những bài học rút ra trong báo cáo “Đánh giá viện trợ” của Ngân hàng Thế giới - Viện trợ tài chính phát huy tác dụng trong một môi trường chính sách tốt - Viện trở hiệu quả bổ sung hay “hút” đầu tư tư nhân - Nghèo khó có thể được giảm rất nhiều nhờ cải thiện các chính sách và thể chế kinh tế, (Những nỗ lực để “mua” hay ép buộc chính sách tốt sẽ thất bại. Cải cách phải do chính quốc gia đó làm chủ) - Giá trị các dự án phát triển là ở chỗ củng cố các thể chế và chính sách để có thể cung cấp các dịch vụ một cách hiệu quả. - Phương pháp tham gia từ dưới lên trong việc thiết kế và chuyển gia dự án tốt hơn phương pháp lập kế hoạch và thực hiện từ trên xuống. - Viện trợ có thể giúp thúc đẩy cải cách trong những môi trường chính sách kém, nhưng chỉ khi các ý tưởng được đề xuất và giữ lại không giải ngân các khoản viện trợ cho đến khi nào có những chính sách tốt hơn được đưa ra.
  • Foreign Aid là Viện Trợ Nước Ngoài.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Foreign Aid

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Foreign Aid là gì? (hay Viện Trợ Nước Ngoài nghĩa là gì?) Định nghĩa Foreign Aid là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Foreign Aid / Viện Trợ Nước Ngoài. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây