Fixed Labour Costs

  Fixed Labour Costs là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Fixed Labour Costs - Definition Fixed Labour Costs - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chi Phí Lao Động Cố Định
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Fixed Labour Costs là gì?

  Bao gồm các chi phí về việc làm và thay đổi theo tỷ lệ ít hơn so với số giờ làm việc. Có hai loại chi phí cố định chính. Thứ nhất, có nhưng chi phí sẽ thay thế công nhân liên quan tới việc thuê, sau thải hay đình chỉ người làm thuê. Những chi phí này bao gồm chi phí tuyển dụng, nghiên cứu thẩm tra lý lịch và đào tạo ban đầu và thêm vào đó là chi phí cho thôi việc dưới dạng tiền thanh toán thôi việc. Thứ hai, có những chi phí, tuy tồn tại trong suốt quá trình thuê việc làm nhưng lại không liên quan hoặc hoàn toàn liên quan đến số giờ làm việc. Ví dụ là các khoản thuế việc làm dựa trên số lượng người làm thuê và khoản đóng góp vào các chương trình hưu trí tư nhân dựa trên cơ sở thu nhập hàng năm. Sự hiện diện của những chi phí này cho thấy có một bộ phận mang tính vốn hay cố định trong những việc sử dụng lao động và do đó lao động thường được gọi là yếu tố giả định. Do vậy, có thể trông chờ tính liên tục về việc làm lớn hơn trong số công nhân có chi phí cố định cho việc làm cao, những biến đổi thúc đẩy chu kỳ của năng suất lao động và sự phụ thuộc nhiều hơn vào việc làm thêm giờ trong những ngành và những thời kỳ có chi phí cố định về việc làm là tương đối cao.
  • Fixed Labour Costs là Chi Phí Lao Động Cố Định.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Fixed Labour Costs

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Fixed Labour Costs là gì? (hay Chi Phí Lao Động Cố Định nghĩa là gì?) Định nghĩa Fixed Labour Costs là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fixed Labour Costs / Chi Phí Lao Động Cố Định. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây