Fixed-For-Floating Swap

  Fixed-For-Floating Swap là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Fixed-For-Floating Swap - Definition Fixed-For-Floating Swap - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hợp Đồng Hoán Đổi Lãi Suất Cố Định Cho Lãi Suất Thả Nổi
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Fixed-For-Floating Swap là gì?

  Một hợp đồng thuận tiện giữa hai bên đối tác, trong đó một bên trả lãi suất cố định, trong khi bên kia trả lãi suất thả nổi.Để hiểu các bên tham gia hợp đồng này có lợi như thế nào, hãy xem xét một tình huống sau khi mà mỗi bên sẽ có lợi thế so sánh trong việc vay một khoản nợ với một lãi suất và đồng tiền xác định. Ví dụ, công ty A có thể vay được một khoản nợ kỳ hạn  1 năm với lãi suất cố định là 8% ở Mỹ và một lãi suất thả nổi LIBOR +1%(lãi suất thả nổi Libor được xem là rẻ hơn tương đối nhưng họ vẫn thích lãi suất cố định hơn). Mặt khác, công ty B có thể vay được một khoản nợ kỳ hạn 1 năm với lãi suất cố định là 6% hoặc lãi suất thả nổi LIBOR +3%, do vậy họ sẽ thích lãi suất thả nổi hơn. Thông qua một hợp đồng hoán đổi lãi suất, mỗi bên đối tác có thể hoán đổi lãi suất với bên còn lại để có được lãi suất mà họ thích hơn.Chú ý rằng, các giao dịch hoán đổi thường được các nhà kinh doanh hợp đồng hoán đổi thực hiện cho thuận tiện, và dĩ nhiên họ sẽ đòi hỏi ở các bên đối tác một khoản phí.
  • Fixed-For-Floating Swap là Hợp Đồng Hoán Đổi Lãi Suất Cố Định Cho Lãi Suất Thả Nổi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Fixed-For-Floating Swap

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Fixed-For-Floating Swap là gì? (hay Hợp Đồng Hoán Đổi Lãi Suất Cố Định Cho Lãi Suất Thả Nổi nghĩa là gì?) Định nghĩa Fixed-For-Floating Swap là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fixed-For-Floating Swap / Hợp Đồng Hoán Đổi Lãi Suất Cố Định Cho Lãi Suất Thả Nổi. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây