Feasible Solution

  Feasible Solution là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Feasible Solution - Definition Feasible Solution - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giải Pháp Khả Thi (Kinh Tế Lượng).
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Feasible Solution là gì?

  Một giải pháp khả thi là một tập hợp các giá trị cho các biến quyết định thỏa mãn tất cả các ràng buộc trong một bài toán tối ưu hóa. Tập hợp tất cả các giải pháp khả thi xác định vùng khả thi của vấn đề. Hầu hết các thuật toán tối ưu hóa hoạt động bằng cách đầu tiên cố gắng xác định bất kỳ giải pháp khả thi nào, sau đó cố gắng tìm một giải pháp khả thi khác (tốt hơn) để cải thiện giá trị của hàm mục tiêu.

  • Feasible Solution là Giải Pháp Khả Thi (Kinh Tế Lượng)..
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Feasible Solution nghĩa là Giải Pháp Khả Thi (Kinh Tế Lượng)..

  Quá trình cố gắng tìm kiếm các giải pháp khả thi cải tiến này lặp lại cho đến khi không thể cải thiện thêm được nữa hay một số tiêu chí dừng khác được đáp ứng.

  Giải pháp tối ưu cục bộ là giải pháp không có giải pháp khả thi nào khác “ở vùng lân cận” có giá trị hàm mục tiêu tốt hơn.

  Definition: A feasible solution is a set of values for the decision variables that satisfies all of the constraints in an optimization problem. The set of all feasible solutions defines the feasible region of the problem. Most optimization algorithms operate by first trying to locate any feasible solution, and then attempting to find another (better) feasible solution that improves the value of the objective function.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Feasible Solution

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Feasible Solution là gì? (hay Giải Pháp Khả Thi (Kinh Tế Lượng). nghĩa là gì?) Định nghĩa Feasible Solution là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Feasible Solution / Giải Pháp Khả Thi (Kinh Tế Lượng).. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây