Exclusive Jurisdiction

  Exclusive Jurisdiction là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Exclusive Jurisdiction - Definition Exclusive Jurisdiction - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thẩm Quyền Chuyên Thuộc (Của Tòa Án)
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Exclusive Jurisdiction là gì?

  Trong tố tụng dân sự, quyền tài phán độc quyền tồn tại trong đó một tòa án có quyền xét xử một vụ án để loại trừ tất cả các tòa án khác. Đó là tình huống ngược lại từ quyền tài phán đồng thời (hay quyền tài phán không độc quyền), trong đó nhiều hơn một tòa án có thể có thẩm quyền xét xử vụ án.

   

   

   

  • Exclusive Jurisdiction là Thẩm Quyền Chuyên Thuộc (Của Tòa Án).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Exclusive Jurisdiction nghĩa là Thẩm Quyền Chuyên Thuộc (Của Tòa Án).

  Một điều khoản tài phán nên được đưa vào trong đó các bên muốn tất cả các tranh chấp phát sinh theo thỏa thuận của họ được xác định bởi một tòa án hay tòa án quốc gia cụ thể. Một bên đệ trình rõ ràng lên các tòa án của một khu vực tài phán cụ thể sẽ khó thấy rằng các tòa án đó không phải là diễn đàn thích hợp cho việc xét xử các tranh chấp. Nếu không có điều khoản tài phán hiệu quả, diễn đàn chính xác cho việc xác định tranh chấp sẽ được quyết định bằng cách tham khảo các quy tắc của luật quốc tế tư nhân. Điều này có thể gây ra sự không chắc chắn và bất tiện và có thể dẫn đến chi phí bổ sung và chậm trễ trong việc tiến hành bất kỳ thủ tục tố tụng nào.

   

   

  Definition: In civil procedure, exclusive jurisdiction exists where one court has the power to adjudicate a case to the exclusion of all other courts. It is the opposite situation from concurrent jurisdiction (or non exclusive jurisdiction), in which more than one court may take jurisdiction over the case.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  28 Hoa Kỳ § 1334 trao cho tòa án quận Hoa Kỳ quyền tài phán độc quyền đối với tất cả các vấn đề phát sinh trong phá sản (với một vài ngoại lệ).

   

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Exclusive Jurisdiction

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Exclusive Jurisdiction là gì? (hay Thẩm Quyền Chuyên Thuộc (Của Tòa Án) nghĩa là gì?) Định nghĩa Exclusive Jurisdiction là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Exclusive Jurisdiction / Thẩm Quyền Chuyên Thuộc (Của Tòa Án). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây