Ex Post

  Ex Post là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Ex Post - Definition Ex Post - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Sau Đó; Phân Tích Dựa Trên Tình Hình Phát Triển Của Kinh Tế Trước Đó
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Ex Post là gì?

  Ex post là một từ khác cho lợi nhuận thực tế và là tiếng Latin có nghĩa là “sau thực tế.” Việc sử dụng lợi nhuận trong lịch sử thường là cách tiếp cận nổi tiếng nhất để dự báo khả năng phát sinh khoản lỗ đầu tư vào bất kỳ ngày nào. Ex-post trái ngược với ex-ante, có nghĩa là “trước sự kiện”.

   

  • Ex Post là Sau Đó; Phân Tích Dựa Trên Tình Hình Phát Triển Của Kinh Tế Trước Đó.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Ex Post nghĩa là Sau Đó; Phân Tích Dựa Trên Tình Hình Phát Triển Của Kinh Tế Trước Đó.

  Phân tích dựa trên tình hình phát triển của kinh tế trước đó được tính bằng cách sử dụng giá trị tài sản bắt đầu và kết thúc trong một khoảng thời gian cụ thể. Bất kỳ sự tăng trưởng hay giảm giá trị tài sản nào cộng với bất kỳ thu nhập kiếm được nào được tạo ra bởi tài sản trong kỳ. Các nhà phân tích sử dụng dữ liệu bài cũ về biến động giá đầu tư, thu nhập và các số liệu khác để dự đoán lợi nhuận dự kiến. Nó được đo dựa trên lợi nhuận dự kiến để xác nhận tính chính xác của các phương pháp đánh giá rủi ro.

   

   

  Definition: Ex post is another word for actual returns and is Latin for "after the fact." The use of historical returns has customarily been the most well-known approach to forecast the probability of incurring a loss on investment on any given day. Ex-post is the opposite of ex-ante, which means "before the event."

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Ex Post

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Ex Post là gì? (hay Sau Đó; Phân Tích Dựa Trên Tình Hình Phát Triển Của Kinh Tế Trước Đó nghĩa là gì?) Định nghĩa Ex Post là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Ex Post / Sau Đó; Phân Tích Dựa Trên Tình Hình Phát Triển Của Kinh Tế Trước Đó. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây