Error Resolution

  Error Resolution là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Error Resolution - Definition Error Resolution - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giải Quyết Sai Sót
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Error Resolution là gì?

  Thủ tục điều chỉnh các giao dịch tranh chấp đối vời tài khoản ngân hàng của khách hàng theo Quy Định E của Dự trữ Liên bang. Khách hàng than phiền rằng tiền bị lấy ra khỏi tài khoản bởi một Giao Dịch Trái Phép của người khác mà không được thỏa thuận trước, hoặc giao dịch ghi không đủng do lỗi kế toán của ngân hàng, sai sót có thể được điều chỉnh bằng cách thông báo cho định chế tài chính đang nắm giữ tài khoản. Khi gửi thông báo thì các định chế tài chính có từ 10 đến 45 ngày để điều tra khiếu nại, và ghi lại vào các quỹ đã bị ghi nợ do sai sót. Tài khản nợ phải trả của khách hàng theo quy định bị giới hạn là $50 nếu ngân hàng được thông báo sai sót, trái lại có thể sai đến $500.
  • Error Resolution là Giải Quyết Sai Sót.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Error Resolution

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Error Resolution là gì? (hay Giải Quyết Sai Sót nghĩa là gì?) Định nghĩa Error Resolution là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Error Resolution / Giải Quyết Sai Sót. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây