Equivalent Commodity Scale

  Equivalent Commodity Scale là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Equivalent Commodity Scale - Definition Equivalent Commodity Scale - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thang/ Hệ Số/ Tỷ Lệ/ Qui Mô Qui Đổi Hàng Hoá Tiêu Dùng Tương Đương
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Equivalent Commodity Scale là gì?

  Một hệ số biểu thị bằng số áp dụng cho mức tiêu dùng các hàng hoá nhất định của các giá đình trong các hoàn cảnh khác nhau để chỉ ra mức tiêu dùng mà mỗi gia đình cần có để đạt được mức sống nhất định.
  • Equivalent Commodity Scale là Thang/ Hệ Số/ Tỷ Lệ/ Qui Mô Qui Đổi Hàng Hoá Tiêu Dùng Tương Đương.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Equivalent Commodity Scale

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Equivalent Commodity Scale là gì? (hay Thang/ Hệ Số/ Tỷ Lệ/ Qui Mô Qui Đổi Hàng Hoá Tiêu Dùng Tương Đương nghĩa là gì?) Định nghĩa Equivalent Commodity Scale là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Equivalent Commodity Scale / Thang/ Hệ Số/ Tỷ Lệ/ Qui Mô Qui Đổi Hàng Hoá Tiêu Dùng Tương Đương. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây