Equity Interest

  Equity Interest là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Equity Interest - Definition Equity Interest - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Quyền Lợi Trong Vốn Cổ Đông
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Equity Interest là gì?

  Lợi ích vốn chủ sở hữu là cổ phần sở hữu của một cổ đông trong một doanh nghiệp. Ví dụ, có 15% lợi ích vốn chủ sở hữu trong một công ty có nghĩa là một cổ đông sở hữu 15% doanh nghiệp. Một lợi ích vốn chủ sở hữu không nhất thiết có nghĩa là một cổ đông được hưởng một phần tương ứng của thu nhập được tạo ra bởi một nhà đầu tư. Chỉ khi một doanh nghiệp tạo ra dòng tiền dương, nó mới có thể phát hành cổ tức cho các cổ đông. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp cuối cùng bị bán tháo hoặc thanh lý, cổ đông sẽ được trả phần tương ứng của mình cho bất kỳ khoản lãi còn lại nào sau khi tất cả các khiếu nại của chủ nợ đã được giải quyết.

   

  • Equity Interest là Quyền Lợi Trong Vốn Cổ Đông.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Equity Interest nghĩa là Quyền Lợi Trong Vốn Cổ Đông.

  Thuật ngữ vốn chủ sở hữu vốn có nghĩa là trong trường hợp đối tác là một tổ chức tài chính, có thể là vốn hoặc lợi nhuận trong quan hệ đối tác. Trong trường hợp ủy thác là tổ chức tài chính, quyền lợi vốn chủ sở hữu được coi là nắm giữ bởi bất kỳ người nào được coi là người định cư hoặc người thụ hưởng của tất cả hoặc một phần của ủy thác hoặc bất kỳ cá nhân tự nhiên nào thực hiện quyền kiểm soát hiệu quả cuối cùng đối với ủy thác. Người báo cáo sẽ được coi là người thụ hưởng ủy thác nếu người báo cáo đó có quyền nhận trực tiếp hoặc gián tiếp (ví dụ: Thông qua người được đề cử) phân phối bắt buộc hoặc có thể nhận, trực tiếp hoặc gián tiếp, phân phối tùy ý từ ủy thác .

   

  Definition: Equity interest is the ownership share of a shareholder in a business. For example, having a 15% equity interest in a company means that a shareholder owns 15% of the business. An equity interest does not necessarily mean that a shareholder is entitled to a proportionate share of the income generated by an investee. Only if a business generates positive cash flow can it issue dividends to its shareholders. However, if the business is eventually sold off or liquidated, the shareholder will be paid his proportionate share of any residual interest remaining after all creditor claims have been settled.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Equity Interest

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Equity Interest là gì? (hay Quyền Lợi Trong Vốn Cổ Đông nghĩa là gì?) Định nghĩa Equity Interest là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Equity Interest / Quyền Lợi Trong Vốn Cổ Đông. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây