Equal Sacrifice Theories

  Equal Sacrifice Theories là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Equal Sacrifice Theories - Definition Equal Sacrifice Theories - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thuyết Hy Sinh Ngang Nhau
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Equal Sacrifice Theories là gì?

  Sự hy sinh cùng độ thỏa dụng của những người trả thuế. Trong thuyết khả năng thanh toán, mỗi người trả thuế hy sinh cùng một mức độ thỏa dụng mà người đó có được do thu nhập của mình. Có ba định nghĩa về sự hy sinh ngang nhau: - Hy sinh tuyệt đối ngang nhau.- Hy sinh theo tỷ lệ ngang nhau.- Hy sinh biên (hay tổng tối thiểu) ngang nhau. Theo định nghĩa thứ nhất, mỗi người trả thuế hy sinh một lượng thỏa dụng tuyệt đối như nhau mà người đó có được từ thu nhập của mình. Theo định nghĩa thứ hai, mỗi người từ bỏ một độ thỏa dụng như nhau mà người đó nhận được từ thu nhập. Theo định nghĩa thứ ba, mỗi người hy sinh nộp thuế độ thỏa dụng như nhau từ đơn vị thu nhập cuối cùng được hy sinh. Việc thuế thu nhập là thuế lũy tiến hay lũy thoái, hay tỷ lệ thuận hay là không phụ thuộc vào định nghĩa nào được sử dụng và giả định nào được đưa ra về độ dốc của đồ thị độ thỏa dụng thu nhập biên. Nếu cho rằng, độ dốc của đồ thị độ thỏa dụng giảm thì chỉ có định nghĩa hy sinh biên ngang nhau là không đủ sức thuyết phục đối với thuế thu nhập lũy tiến. xét về hai định nghĩa kia, kết quả phụ thuộc vào độ giảm của đồ thị độ thỏa dụng biên. Việc một định nghĩa ưu việt hơn so với định nghĩa khác chủ yếu thuộc vào đánh giá chủ quan. Toàn bộ phương pháp phụ thuộc vào sự so sánh về độ thỏa dụng giữa các cá nhân không có trong kinh tế học phúc lợi hiện tại.
  • Equal Sacrifice Theories là Thuyết Hy Sinh Ngang Nhau.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Equal Sacrifice Theories

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Equal Sacrifice Theories là gì? (hay Thuyết Hy Sinh Ngang Nhau nghĩa là gì?) Định nghĩa Equal Sacrifice Theories là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Equal Sacrifice Theories / Thuyết Hy Sinh Ngang Nhau. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây