Doctrine Of Population

  Doctrine Of Population là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Doctrine Of Population - Definition Doctrine Of Population - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Học Thuyết Dân Số
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Doctrine Of Population là gì?

  Học thuyết dân số là ý tưởng cho rằng tăng trưởng dân số có khả năng xảy ra theo cấp số nhân trong khi tăng trưởng của nguồn cung cấp thực phẩm hay các nguồn lực khác là tuyến tính.

  • Doctrine Of Population là Học Thuyết Dân Số.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Doctrine Of Population nghĩa là Học Thuyết Dân Số.

  Giả thuyết rằng dân số tăng theo tiến trình hình học. Cấp tiến hình học là một dãy số trong đó mỗi số hạng đứng sau số hạng đầu tiên được tìm bằng cách nhân số hạng trước với một số cố định khác 0, được gọi là tỷ số chung. Ví dụ, trong dãy số 2, 10, 50, 250, 1250, tỷ lệ chung là 5.

  Sản lượng lương thực tăng theo cấp số cộng. Một cấp số cộng là một dãy số sao cho hiệu giữa các số hạng liên tiếp là không đổi. Ví dụ, trong chuỗi 2, 5, 8, 11, 14, 17, hiệu số chung của 3.

  Từ đó, chúng ta có thể kết luận rằng quần thể sẽ phát triển nhanh hơn so với việc cung cấp thức ăn. Sự gia tăng dân số theo cấp số nhân này sẽ dẫn đến tình trạng thiếu lương thực.

  Definition: Doctrine of population is the idea that population growth is potentially exponential while the growth of the food supply or other resources is linear.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Thomas Robert Malthus đã trình bày quan điểm của mình về dân số trong cuốn sách nổi tiếng của mình, tiểu luận về nguyên tắc dân số vì nó ảnh hưởng đến sự cải thiện trong tương lai của xã hội, xuất bản năm 1798. Malthus đã nổi dậy chống lại sự lạc quan phổ biến được chia sẻ bởi cha ông và Godwin rằng một trạng thái hoàn hảo có thể đạt được nếu có thể loại bỏ các hạn chế của con người.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Doctrine Of Population

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Doctrine Of Population là gì? (hay Học Thuyết Dân Số nghĩa là gì?) Định nghĩa Doctrine Of Population là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Doctrine Of Population / Học Thuyết Dân Số. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây