Disposition

  Disposition là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Disposition - Definition Disposition - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Sự Tùy Ý Sử Dụng, Quyền Sử Dụng, Sự Bán Đi, Sự Cuyển Nhượng
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Disposition là gì?

  Định nghĩa về xử lý: Cách thức trong đó một vụ việc hay vấn đề được xác định hoặc giải quyết, tài sản được chuyển giao cho người khác chăm sóc hay sở hữu như bằng chứng thư hay di chúc bán.

  Hoặc cách thức mà một vật phẩm hay vật liệu được xử lý như bằng cách loại bỏ, chuyển nhượng, bán hay chuyển nhượng.

  • Disposition là Sự Tùy Ý Sử Dụng, Quyền Sử Dụng, Sự Bán Đi, Sự Cuyển Nhượng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Disposition nghĩa là Sự Tùy Ý Sử Dụng, Quyền Sử Dụng, Sự Bán Đi, Sự Cuyển Nhượng.

  Sự sắp xếp không phải là một quá trình hay một sự kiện trong một khoảng thời gian nào đó, mà là trạng thái, sự chuẩn bị hay xu hướng của một cấu trúc “đang chờ đợi”. Trong lĩnh vực khả năng kích hoạt thực tế của nó có một giá trị thống kê.

  Definition: Definitions of disposition: Manner in which a case or matter is determined or settled, or a property is transferred to another's care or possession such as by a sale deed or will. Or manner in which an item or material is disposed of such as by disposal, relinquishment, sale, or transfer.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Disposition

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Disposition là gì? (hay Sự Tùy Ý Sử Dụng, Quyền Sử Dụng, Sự Bán Đi, Sự Cuyển Nhượng nghĩa là gì?) Định nghĩa Disposition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Disposition / Sự Tùy Ý Sử Dụng, Quyền Sử Dụng, Sự Bán Đi, Sự Cuyển Nhượng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây