Discretion

  Discretion là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Discretion - Definition Discretion - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt (Chính Sách Tài Chánh) Cân Nhắc Theo Phán Đoán (Của Chính Phủ)
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Discretion là gì?

  Quyền quyết định là quyền của một thẩm phán, viên chức nhà nước hay một bên tư nhân (dưới quyền được giao theo hợp đồng, ủy thác hay ý chí) để đưa ra quyết định về các vấn đề khác nhau dựa trên ý kiến của họ trong các hướng dẫn pháp lý chung.

  • Discretion là (Chính Sách Tài Chánh) Cân Nhắc Theo Phán Đoán (Của Chính Phủ).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Discretion nghĩa là (Chính Sách Tài Chánh) Cân Nhắc Theo Phán Đoán (Của Chính Phủ).

  Quyền lực của một quan chức nhà nước để hành động trong một số trường hợp nhất định theo nhận định cá nhân. Quyền tư pháp là việc thẩm phán hay tòa án thực hiện phán quyết dựa trên phán quyết cá nhân của họ và được hướng dẫn bởi các nguyên tắc của pháp luật. Quyền công tố đề cập đến các tùy chọn khác nhau có sẵn cho công tố viên khi khởi tố vụ án hình sự. Trong luật hình sự và luật tra tấn, quyền quyết định là khả năng phân biệt giữa đúng và sai, đủ để khiến một người phải chịu trách nhiệm về hành động của chính mình.

  Definition: Discretion is the power of a judge, public official or a private party (under authority given by contract, trust or will) to make decisions on various matters based on his/her opinion within general legal guidelines.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Discretion

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Discretion là gì? (hay (Chính Sách Tài Chánh) Cân Nhắc Theo Phán Đoán (Của Chính Phủ) nghĩa là gì?) Định nghĩa Discretion là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Discretion / (Chính Sách Tài Chánh) Cân Nhắc Theo Phán Đoán (Của Chính Phủ). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây