Diffusion

  Diffusion là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Diffusion - Definition Diffusion - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Quá Trình Truyền Bá; Sự Phổ Biến
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Diffusion là gì?

  Khái niệm khuếch tán được sử dụng rộng rãi trong: Vật lý (khuếch tán hạt), hóa học, sinh học, xã hội học, kinh tế và tài chính (khuếch tán con người, ý tưởng và giá trị). Tuy nhiên, trong mỗi trường hợp đối tượng (ví dụ, nguyên tử, ý tưởng) trải qua quá trình khuếch tán sẽ “lan ra” từ một điểm hay vị trí mà tại đó có nồng độ cao hơn của đối tượng đó.

  • Diffusion là Quá Trình Truyền Bá; Sự Phổ Biến.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Diffusion nghĩa là Quá Trình Truyền Bá; Sự Phổ Biến.

  Từ khuếch tán bắt nguồn từ tiếng Latinh, diffundere, có nghĩa là “lan rộng ra.”Một đặc điểm khác biệt của sự khuếch tán là nó phụ thuộc vào bước đi ngẫu nhiên của hạt và dẫn đến sự trộn lẫn hay vận chuyển khối lượng mà không yêu cầu chuyển động khối có hướng.

  Definition: The concept of diffusion is widely used in: Physics (particle diffusion), chemistry, biology, sociology, economics, and finance (diffusion of people, ideas and of price values). However, in each case the object (for example, atom, idea) undergoing diffusion is "spreading out" from a point or location at which there is a higher concentration of that object.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Diffusion

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Diffusion là gì? (hay Quá Trình Truyền Bá; Sự Phổ Biến nghĩa là gì?) Định nghĩa Diffusion là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Diffusion / Quá Trình Truyền Bá; Sự Phổ Biến. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây