Description

  Description là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Description - Definition Description - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Mô Tả
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Description là gì?

  Mô tả là hình thức phát triển câu chuyện nhằm làm sống động một địa điểm, đối tượng, nhân vật hay nhóm. Miêu tả là một trong bốn phương thức tu từ (còn gọi là phương thức nghị luận), cùng với thuyết minh, lập luận và tường thuật. Trong thực tế, sẽ rất khó để viết văn học chỉ dựa trên một trong bốn phương thức cơ bản.

  • Description là Mô Tả.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Description nghĩa là Mô Tả.

  Mô tả là chế độ viết tiểu thuyết để truyền tải hình ảnh tinh thần về các chi tiết của một câu chuyện. Cùng với đối thoại, tường thuật, giải thích và tóm tắt, miêu tả là một trong những phương thức viết tiểu thuyết được công nhận rộng rãi nhất. Như đã nêu trong Viết từ A đến Z do Kirk Polking biên tập, mô tả không chỉ là tích lũy các chi tiết; nó đang mang lại một điều gì đó cho cuộc sống bằng cách lựa chọn và sắp xếp các từ và cụm từ một cách cẩn thận để tạo ra hiệu quả mong muốn. Các kỹ thuật phù hợp và hiệu quả nhất để trình bày mô tả là vấn đề đang được thảo luận giữa các nhà văn và các huấn luyện viên viết.

  Definition: Description is the pattern of narrative development that aims to make vivid a place, object, character, or group. Description is one of four rhetorical modes (also known as modes of discourse), along with exposition, argumentation, and narration. In practice it would be difficult to write literature that drew on just one of the four basic modes.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Description

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Description là gì? (hay Mô Tả nghĩa là gì?) Định nghĩa Description là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Description / Mô Tả. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây