Demand Draft

  Demand Draft là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Demand Draft - Definition Demand Draft - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hối Phiếu Đoạt Kỳ (Hối Phiếu Thanh Toán Ngay)
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Demand Draft là gì?

  Lệnh bằng văn bản chỉ thị thực hiện ngay cả việc chi trả cho bên thứ ba. Người viết hối phiếu được gọi là người chi trả; ngân hàng thực hiện thanh toán gọi là bên chi trả hoặc ngân hàng chi trả. Người thụ hưởng hối phiếu hoạt kỳ là người nhận thanh toán, người được trả tiền. Các hối phiếu có thể được trả vào một ngày trong tương lai (hối phiếu kỳ hạn) hoặc ngay lúc nhận (hối phiếu hoạt kỳ). Các hối phiếu hoạt kỳ rút tiền từ ngân hàng là những chi phiếu.

  • Demand Draft là Hối Phiếu Đoạt Kỳ (Hối Phiếu Thanh Toán Ngay).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Demand Draft nghĩa là Hối Phiếu Đoạt Kỳ (Hối Phiếu Thanh Toán Ngay).

  Hối phiếu đoạt kỳ cũng có thể được so sánh với một kiểm tra . Tuy nhiên, Hối phiếu rất khó để phản biện. Hối phiếu chỉ có thể được trả cho một bên xác định, còn được gọi là trả tiền để đặt hàng. Nhưng, séc cũng có thể được trả cho người giữ nó. Hối phiếu là lệnh thanh toán của ngân hàng này đến ngân hàng khác, trong khi séc là lệnh thanh toán từ chủ tài khoản đến ngân hàng.

  Definition: A demand draft is a negotiable instrument similar to a bill of exchange. A bank issues a demand draft to a client (drawer), directing another bank (drawee) or one of its own branches to pay a certain sum to the specified party (payee)

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Demand Draft

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Demand Draft là gì? (hay Hối Phiếu Đoạt Kỳ (Hối Phiếu Thanh Toán Ngay) nghĩa là gì?) Định nghĩa Demand Draft là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Demand Draft / Hối Phiếu Đoạt Kỳ (Hối Phiếu Thanh Toán Ngay). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây