Definitive Securities

  Definitive Securities là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Definitive Securities - Definition Definitive Securities - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chứng Khoán Ghi Danh
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Definitive Securities là gì?

  Chứng khoán được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, phân biệt với chứng khoán ghi sổ mà người sở hữu được xác định bằng những dữ liệu nhập vào máy tính. Hầu hết những Trái phiếu Kho bạc đều dưới hình thức ghi sổ. Cũng đề cập trái phiếu vĩnh viễn được công ty phát hành, thay thế trái phiếu tạm thời.
  • Definitive Securities là Chứng Khoán Ghi Danh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Definitive Securities

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Definitive Securities là gì? (hay Chứng Khoán Ghi Danh nghĩa là gì?) Định nghĩa Definitive Securities là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Definitive Securities / Chứng Khoán Ghi Danh. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây