Debt-To-Capital Ratio

  Debt-To-Capital Ratio là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Debt-To-Capital Ratio - Definition Debt-To-Capital Ratio - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tỷ Lệ Nợ Trên Vốn
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Debt-To-Capital Ratio là gì?

  Đây là chỉ số đo lường quy mô tài chính của một doanh nghiệp cho biết trong tổng nguồn vốn của nó thì nợ chiếm bao nhiêu phần trăm. Nợ của doanh nghiệp bao gồm cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Tổng vốn của doanh nghiệp gồm các khoản nợ của doanh nghiệp và vốn chủ sở hữu - hay vốn cổ phần của các cổ đông, bao gồm cổ phần thông thường, cổ phần ưu đãi, các khoản lãi phải trả và nợ ròng. Chỉ số này được tính theo công thức sau:
  • Debt-To-Capital Ratio là Tỷ Lệ Nợ Trên Vốn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Debt-To-Capital Ratio

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Debt-To-Capital Ratio là gì? (hay Tỷ Lệ Nợ Trên Vốn nghĩa là gì?) Định nghĩa Debt-To-Capital Ratio là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Debt-To-Capital Ratio / Tỷ Lệ Nợ Trên Vốn. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây