Debit And Credit

  Debit And Credit là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Debit And Credit - Definition Debit And Credit - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bên Nợ Và Bên Có
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Debit And Credit là gì?

  Trong sổ sách kế toán kép, ghi nợ và tín dụng là các mục được thực hiện trong sổ cái tài khoản để ghi lại các thay đổi về giá trị do giao dịch kinh doanh. Mục ghi nợ trong tài khoản thể hiện việc chuyển giá trị sang tài khoản đó và mục nhập tín dụng thể hiện việc chuyển từ tài khoản.

   

   

  • Debit And Credit là Bên Nợ Và Bên Có.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Debit And Credit nghĩa là Bên Nợ Và Bên Có.

  Các khoản nợ và tín dụng được phân biệt theo cách truyền thống bằng cách viết số tiền chuyển vào các cột riêng biệt của sổ tài khoản. Thay phiên, chúng có thể được liệt kê trong một cột, biểu thị các khoản ghi nợ có hậu tố “Dr” hoặc viết chúng đơn giản và chỉ ra các khoản tín dụng có hậu tố “Cr” hay dấu trừ. Mặc dù sử dụng dấu trừ, các khoản ghi nợ và tín dụng không tương ứng trực tiếp với số dương và số âm.

   

   

  Definition: In double entry bookkeeping, debits and credits are entries made in account ledgers to record changes in value resulting from business transactions. A debit entry in an account represents a transfer of value to that account, and a credit entry represents a transfer from the account.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Debit And Credit

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Debit And Credit là gì? (hay Bên Nợ Và Bên Có nghĩa là gì?) Định nghĩa Debit And Credit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Debit And Credit / Bên Nợ Và Bên Có. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây