Debit Advice

  Debit Advice là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Debit Advice - Definition Debit Advice - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giấy Báo Nợ
  Chủ đề Kinh tế
  Tên gọi khác Debit memorandum

  Định nghĩa - Khái niệm

  Debit Advice là gì?

  Là giấy ghi nợ của Ngân hàng hay tổ chức tài chính gửi đến tài khoản của khách hàng những khoản khấu trừ (trừ) tài khoản của họ. Giấy ghi nợ còn có tên gọi khác là debit memorandum, debit note hay debit. Nói cách khác, một khoản ghi nợ đề cập đến việc giảm số dư tài khoản tiền gửi, chẳng hạn như séc được ghi nhận vào tài khoản.

   

  • Debit Advice là Giấy Báo Nợ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Debit Advice nghĩa là Giấy Báo Nợ.

  Lời khuyên về nợ được sử dụng để tư vấn cho khách hàng, tư vấn ghi nợ theo đó thông báo cho khách hàng về các giao dịch ghi nợ đối với tài khoản gồm chi tiết về ngày, số tiền, phí, v.v. Tư vấn nợ cũng chứa thông tin cho phép tự động điều chỉnh việc gửi
  lệnh thanh toán. Lời khuyên nhiều khoản nợ giúp bạn có thể cung cấp thông tin về một số khoản nợ như vậy giao dịch trong cùng một tin nhắn.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Definition: Debit Advice. A debit advice is also called a debit memorandum, debit note or debit. A banker sends a debit note to customers to inform them of deductions from their accounts. In other words, a debit refers to a decrease in a deposit account balance, such as a check posted to the account.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Debit Advice

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Debit Advice là gì? (hay Giấy Báo Nợ nghĩa là gì?) Định nghĩa Debit Advice là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Debit Advice / Giấy Báo Nợ. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây