Date Of Trade

  Date Of Trade là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Date Of Trade - Definition Date Of Trade - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Ngày Thực Hiện Một Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Date Of Trade là gì?

  Ngày giao dịch là tháng, ngày và năm mà một lệnh được thực hiện trên thị trường. Ngày giao dịch là khi một lệnh mua, bán hay có được một chứng khoán được thực hiện. Ngày giao dịch được xác định cho tất cả các loại giao dịch bảo đảm đầu tư trên thị trường.

  • Date Of Trade là Ngày Thực Hiện Một Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Date Of Trade nghĩa là Ngày Thực Hiện Một Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán.

  Ngày giao dịch có thể áp dụng cho việc mua, bán hay chuyển nhượng bất kỳ loại chứng khoán nào gồm trái phiếu, cổ phiếu, công cụ ngoại hối, hàng hóa và hợp đồng tương lai. Thời gian chính xác của giao dịch ảnh hưởng đến ngày giao dịch của một giao dịch. Hầu hết các giao dịch diễn ra trong giờ giao dịch của thị trường và được ghi lại với ngày giao dịch trong ngày. Các giao dịch xảy ra ngoài giờ thị trường tiêu chuẩn có thể có báo cáo giao dịch thay thế. Các giao dịch được thực hiện sau khi thị trường đóng cửa thường được ghi lại với ngày giao dịch vào ngày hôm sau.

  Definition: A trade date is the month, day and year that an order is executed in the market. The trade date is when an order to purchase, sell or otherwise acquire a security is performed. A trade date is determined for all types of investment security transactions in the market.

  Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

  Để hiểu rõ hơn về quy trình giao dịch và ngày giao dịch, hãy xem xét ví dụ sau. Một nhà đầu tư mua 10 cổ phiếu của một cổ phiếu từ nền tảng giao dịch môi giới của họ vào thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2019 trong giờ giao dịch thị trường tiêu chuẩn. Việc mua của nhà đầu tư bắt đầu giao dịch và nhận được ngày giao dịch là ngày 5 tháng 12 năm 2019. Thời gian xử lý để thanh toán cổ phiếu là hai ngày để người mua sẽ chính thức nhận được cổ phiếu trong tài khoản giao dịch của họ trong T + 2, tương đương với việc thanh toán thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2019.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Date Of Trade

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Date Of Trade là gì? (hay Ngày Thực Hiện Một Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán nghĩa là gì?) Định nghĩa Date Of Trade là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Date Of Trade / Ngày Thực Hiện Một Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây