Current Account

  Current Account là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Current Account - Definition Current Account - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tài Khoản Vãng Lai/ Tài Khoản Hiện Hành, Cán Cân Tài Khoản Vãng Lai
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Current Account là gì?

  Trong ngành Ngân hàng Anh, một tài khoản mà khách hàng rút SÉC lên tới số dư tín dụng hoặc vượt quá số dư tín dụng giới hạn THẤU CHI ĐÃ ĐƯỢC THOẢ THUẬN. Ở Mỹ, đây là tiền gửi ngân hàng linh hoạt nhất và có trong tất cả các định nghĩa về cung tiền.
  • Current Account là Tài Khoản Vãng Lai/ Tài Khoản Hiện Hành, Cán Cân Tài Khoản Vãng Lai.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Current Account

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Current Account là gì? (hay Tài Khoản Vãng Lai/ Tài Khoản Hiện Hành, Cán Cân Tài Khoản Vãng Lai nghĩa là gì?) Định nghĩa Current Account là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Current Account / Tài Khoản Vãng Lai/ Tài Khoản Hiện Hành, Cán Cân Tài Khoản Vãng Lai. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây