Cross-Section Consumption Function

  Cross-Section Consumption Function là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Cross-Section Consumption Function - Definition Cross-Section Consumption Function - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hàm Số Tiêu Dùng Chéo
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Cross-Section Consumption Function là gì?

  Là mối quan hệ hàm số giữa tiêu thụ và thu nhập được tính chéo ở các nhóm có thu nhập khác nhau tại một thòi điểm. những phát hiện này cho thấy rằng giữa tiêu dùng và thu nhập tồn tại mối quan hệ dương và: · 0< khuynh hướng tiêu dùng biên<1 · Khuynh hướng tiêu dùng biên < khuynh hướng tiêu dùng trung bình và do đó tiêu dùng trunh bình sẽ giảm, khi thu nhập tăng; · Một số người cho rằng khuỵnh hướng tiêu dùng biên là một hằng số, một số khác lại cho rằng khuynh hướng giảm khi thu nhập tăng. Nhìn chung, người ta ủng hộ giả thiết thu nhập tuyệt đối của Keynes và hàm số cso dạng C = a + bY.
  • Cross-Section Consumption Function là Hàm Số Tiêu Dùng Chéo.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Cross-Section Consumption Function

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Cross-Section Consumption Function là gì? (hay Hàm Số Tiêu Dùng Chéo nghĩa là gì?) Định nghĩa Cross-Section Consumption Function là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cross-Section Consumption Function / Hàm Số Tiêu Dùng Chéo. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây