Credit Line

  Credit Line là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Credit Line - Definition Credit Line - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hạn Mức Tín Dụng
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Credit Line là gì?

  Hạn mức tín dụng là số tiền có thể được tính vào tài khoản thẻ tín dụng. Quy mô của một hạn mức tín dụng và số tiền đã được vay có ảnh hưởng lớn đến điểm tín dụng tiêu dùng. Việc sử dụng tín dụng thấp – nghĩa là một hạn mức tín dụng mà ít được vay – dẫn đến điểm tín dụng cao hơn. Hạn mức tín dụng còn được gọi là hạn mức tín dụng.

   

  • Credit Line là Hạn Mức Tín Dụng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Credit Line nghĩa là Hạn Mức Tín Dụng.

  Hạn mức tín dụng là một cơ sở tín dụng được ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác mở rộng cho chính phủ, doanh nghiệp hoặc khách hàng cá nhân cho phép khách hàng rút tiền tại cơ sở khi khách hàng cần tiền. Một dòng tín dụng có nhiều hình thức, chẳng hạn như hạn mức thấu chi, cho vay theo nhu cầu, mục đích đặc biệt, tín dụng đóng gói xuất khẩu, vay có kỳ hạn, chiết khấu, mua hóa đơn thương mại, tài khoản thẻ tín dụng quay vòng truyền thống, v.v … Đây thực sự là một nguồn vốn có thể dễ dàng khai thác theo quyết định của người vay. Tiền lãi chỉ được trả cho số tiền thực sự rút. Dòng tín dụng có thể được bảo đảm bằng tài sản thế chấp, hoặc có thể không được bảo đảm.

   

  Definition: A credit line is the amount of money that can be charged to a credit card account. The size of a credit line, and how much of it has been borrowed, have a large influence on consumer credit scores. Low credit utilization — that is, a credit line on which little has been borrowed — leads to a higher credit score. Credit line is also known as a credit limit.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Credit Line

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Credit Line là gì? (hay Hạn Mức Tín Dụng nghĩa là gì?) Định nghĩa Credit Line là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Credit Line / Hạn Mức Tín Dụng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây