Core Values

  Core Values là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Core Values - Definition Core Values - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giá Trị Cốt Lõi
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Core Values là gì?

  Giá trị cốt lõi của một tổ chức là những giá trị mà chúng ta nắm giữ, tạo thành nền tảng để chúng ta thực hiện công việc và tiến hành bản thân. Chúng ta có cả một vũ trụ các giá trị, nhưng một số giá trị trong số đó là chính yếu, quan trọng đối với chúng ta đến nỗi thông qua những thay đổi trong xã hội, chính phủ, chính trị và công nghệ, chúng vẫn là giá trị cốt lõi mà chúng ta sẽ tuân theo. Trong một thế giới luôn thay đổi, các giá trị cốt lõi là không đổi.

  • Core Values là Giá Trị Cốt Lõi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Core Values nghĩa là Giá Trị Cốt Lõi.

  Giá trị cốt lõi không phải là mô tả về công việc chúng tôi làm hay các chiến lược chúng tôi sử dụng để hoàn thành sứ mệnh của mình. Các giá trị làm nền tảng cho công việc của chúng tôi, cách thức tương tác với nhau và chiến lược nào chúng tôi sử dụng để hoàn thành sứ mệnh của mình. Các giá trị cốt lõi là yếu tố cơ bản của cách chúng tôi thực hiện công việc của mình. Chúng là những phương pháp chúng ta sử dụng hàng ngày trong mọi việc chúng ta làm.

  Definition: The core values of an organization are those values we hold which form the foundation on which we perform work and conduct ourselves. We have an entire universe of values, but some of them are so primary, so important to us that through out the changes in society, government, politics, and technology they are still the core values we will abide by. In an ever-changing world, core values are constant.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Core Values

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Core Values là gì? (hay Giá Trị Cốt Lõi nghĩa là gì?) Định nghĩa Core Values là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Core Values / Giá Trị Cốt Lõi. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây