Conceptualization

  Conceptualization là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Conceptualization - Definition Conceptualization - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khái Niệm Hóa
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Conceptualization là gì?

  Trong khoa học thông tin, khái niệm hóa là một cái nhìn đơn giản trừu tượng về một số phần được chọn của thế giới, chứa các đối tượng, khái niệm và các thực thể khác được cho là quan tâm cho một số mục đích cụ thể và các mối quan hệ giữa chúng. Một đặc điểm kỹ thuật rõ ràng của một khái niệm hóa là một bản thể luận và có thể xảy ra rằng một khái niệm hóa có thể được nhận ra bởi một số bản thể học riêng biệt. Một cam kết bản thể học trong việc mô tả các so sánh bản thể học được đưa ra để đề cập đến tập hợp con các yếu tố của một bản thể học được chia sẻ với tất cả những cái khác. “Một bản thể học phụ thuộc vào ngôn ngữ”, các đối tượng và mối tương quan của nó được mô tả trong ngôn ngữ mà nó sử dụng, trong khi khái niệm luôn luôn giống nhau, khái quát hơn, các khái niệm của nó tồn tại “độc lập với ngôn ngữ được sử dụng để mô tả nó”.

   

   

  • Conceptualization là Khái Niệm Hóa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Conceptualization nghĩa là Khái Niệm Hóa.

  Là một mức độ trừu tượng cao hơn, một khái niệm hóa tạo điều kiện cho việc thảo luận và so sánh các bản thể học khác nhau của nó, tạo điều kiện chia sẻ và tái sử dụng kiến thức. Mỗi bản thể học dựa trên cùng một khái niệm bao quát, ánh xạ khái niệm hóa thành các yếu tố cụ thể và các mối quan hệ của chúng.

   

  Definition: In information science a conceptualization is an abstract simplified view of some selected part of the world, containing the objects, concepts, and other entities that are presumed of interest for some particular purpose and the relationships between them. An explicit specification of a conceptualization is an ontology, and it may occur that a conceptualization can be realized by several distinct ontologies. An ontological commitment in describing ontological comparisons is taken to refer to that subset of elements of an ontology shared with all the others. "An ontology is language-dependent", its objects and interrelations described within the language it uses, while a conceptualization is always the same, more general, its concepts existing "independently of the language used to describe it".

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Conceptualization

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Conceptualization là gì? (hay Khái Niệm Hóa nghĩa là gì?) Định nghĩa Conceptualization là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Conceptualization / Khái Niệm Hóa. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây