Compound Annual Growth Rate – CAGR

  Compound Annual Growth Rate - CAGR là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Compound Annual Growth Rate - CAGR - Definition Compound Annual Growth Rate - CAGR - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tỷ lệ tăng trưởng gộp hàng năm
  Chủ đề Kinh tế
  Ký hiệu/viết tắt CAGR

  Định nghĩa - Khái niệm

  Compound Annual Growth Rate - CAGR là gì?

  Tỷ lệ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) là tỷ lệ hoàn vốn cần có để đầu tư tăng từ số dư đầu kỳ lên đến số dư cuối kỳ, giả sử lợi nhuận được tái đầu tư vào cuối mỗi năm của vòng đời khoản đầu tư.

   

  • Compound Annual Growth Rate - CAGR là Tỷ lệ tăng trưởng gộp hàng năm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Công thức - Cách tính

  Công thức và tính toán của CAGR:

  1/n
  CAGR= (BB/EB)        – 1

  Trong đó:

  EB= Số dư cuối kỳ

  BB= Số dư đầu kỳ

  n= Số năm

   

   

  Ý nghĩa - Giải thích

  Compound Annual Growth Rate - CAGR nghĩa là Tỷ lệ tăng trưởng gộp hàng năm.

  Tỷ lệ tăng trưởng gộp hàng năm không phải là một tỷ lệ hoàn vốn thực sự, mà là một con số đại diện, thực chất là số mô tả tốc độ đầu tư sẽ tăng nếu nó tăng cùng tốc độ hàng năm và lợi nhuận được tái đầu tư vào cuối mỗi năm. Trong thực tế, loại hiệu suất này là không thể.

  Definition: Compound annual growth rate (CAGR) is the rate of return that would be required for an investment to grow from its beginning balance to its ending balance, assuming the profits were reinvested at the end of each year of the investment’s lifespan.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Compound Annual Growth Rate - CAGR

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Compound Annual Growth Rate - CAGR là gì? (hay Tỷ lệ tăng trưởng gộp hàng năm nghĩa là gì?) Định nghĩa Compound Annual Growth Rate - CAGR là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Compound Annual Growth Rate - CAGR / Lãi Gộp Hàng Năm (Cộng Thêm Cả Tiền Gốc). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây