Common Business Oriented Language

  Common Business Oriented Language là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Common Business Oriented Language - Definition Common Business Oriented Language - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Ngôn Ngữ Vi Tính Thông Dụng Trong Thương Mại; Ngôn Ngữ Lập Trình COBOL
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Common Business Oriented Language là gì?

  • Common Business Oriented Language là Ngôn Ngữ Vi Tính Thông Dụng Trong Thương Mại; Ngôn Ngữ Lập Trình COBOL.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Common Business Oriented Language

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Common Business Oriented Language là gì? (hay Ngôn Ngữ Vi Tính Thông Dụng Trong Thương Mại; Ngôn Ngữ Lập Trình COBOL nghĩa là gì?) Định nghĩa Common Business Oriented Language là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Common Business Oriented Language / Ngôn Ngữ Vi Tính Thông Dụng Trong Thương Mại; Ngôn Ngữ Lập Trình COBOL. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây