Codes Of Conduct

  Codes Of Conduct là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Codes Of Conduct - Definition Codes Of Conduct - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Luật Hành Vi (Thương Mại)
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Codes Of Conduct là gì?

  Các công cụ quốc tế qui định những chuẩn mực hành vi của các quốc gia và công ty đa quốc gia được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Một số luật hành vi đã được thảo luận tại Vòng đàm phán Tokyo về Tự do hoá và Điều hoà các biện pháp trong nước có thể cản trở thương mại. Những luật này được coi là ràng buộc về mặt pháp lý với các nước áp dụng.
  • Codes Of Conduct là Luật Hành Vi (Thương Mại).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Codes Of Conduct

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Codes Of Conduct là gì? (hay Luật Hành Vi (Thương Mại) nghĩa là gì?) Định nghĩa Codes Of Conduct là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Codes Of Conduct / Luật Hành Vi (Thương Mại). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây