Cardinal Utility

  Cardinal Utility là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Cardinal Utility - Definition Cardinal Utility - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Độ Thoả Dụng Điểm Hoá; Độ Thoả Dụng, Khoảng Cách Giữa Các Mức Thoả Dụng
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Cardinal Utility là gì?

  Có thể phân biệt hai nghĩa của cụm thuật ngữ này. Nghĩa thứ nhất và ít sử dụng hơn là độ thỏa dụng gắn với một nhóm hàng hóa có thể đo được một cách tuyệt đối bằng đơn bị như ‘util’ (một thuật ngữ được Jevons dùng trong Thuyết kinh tế chính trị của ông năm 1871). Các đơn vị này có thể được so sánh với các đơn vị dùng cho chiều cao, trọng lượng và khoảng cách. Nghĩa là, những con số tuyệt đói sẽ dược đặt vào mức thảo dụng và những con số đó sẽ có liên quan tới số gốc 0 “thực” (chúng ta không nói về trọng lượng hay khoảng cách âm). Nghĩa thứ hai được sử dụng rỗng rãi hơn, liên quan chỉ tới khoảng cách giữa các mức thỏa dụng. Chẳng hạn, khi phải lựa chọn trong 4 tình huống 1, 2, 3, và 4, nếu một người tiêu dùng có thể nói rằng mức chênh lệch giữa độ thỏa dụng 1 và 2 là bội số hay phân số nào đó của sự chênh lệch giữa độ thỏa dụng 3 và 4 thì người ta cho rằng người tiêu dùng này đã tính độ thỏa dụng của mình bằng đơn vị đếm. Sự khác nhau giữa sự lý giải theo “khoảng cách” này và sự lý giải theo giá trị tuyệt đối ở trên là ở chỗ phương pháp “khoảng cách” không đòi hỏi chúng ta có con số tuyệt đối cho độ thỏa dụng. Nói chung, ngày nay ít các nhà kinh tế học tin rằng độ thỏa dụng có thể đo được bằng đơn vị đếm theo một trong hai cách trên. Thực vậy, đó chính là sự phản ứng lại tính không thực tế của sự đo lường bằng số đếm đối với chủ nghĩa thứ tự. Có thể phân biệt hai nghĩa của cụm thuật ngữ này.1) Ít được sử dụng hơn là độ thoả dụng gắn với một nhóm hàng hoá có thể đo được một cách tuyệt đối bằng đơn vị như 'util' (một thuật ngữ được Jevons dùng trong thuyết kinh tế chính trị của ông năm 1871). 2) Được sử dụng rộng rãi hơn, liên quan chỉ đến khoảng cách giữa các mức độ thoả dụng.
  • Cardinal Utility là Độ Thoả Dụng Điểm Hoá; Độ Thoả Dụng, Khoảng Cách Giữa Các Mức Thoả Dụng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Cardinal Utility

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Cardinal Utility là gì? (hay Độ Thoả Dụng Điểm Hoá; Độ Thoả Dụng, Khoảng Cách Giữa Các Mức Thoả Dụng nghĩa là gì?) Định nghĩa Cardinal Utility là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cardinal Utility / Độ Thoả Dụng Điểm Hoá; Độ Thoả Dụng, Khoảng Cách Giữa Các Mức Thoả Dụng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây