Bullet Loan

  Bullet Loan là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Bullet Loan - Definition Bullet Loan - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khoản Cho Vay Trả Một Lần
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Bullet Loan là gì?

  Khoản cho vay thanh toán một lần gốc lẫn lãi khi đến kỳ hạn. Khoản cho vay trả một lần giống như khoản cho vay trả dồn khi đáo hạn (baloon maturity loan), có sự khác biệt quan trong mà khoản cho vay trả một lần không như khoản cho vay trả dồn khi đáo hạn, là không có nguồn thanh toán rõ ràng. Để trả hết khoản cho vay trả một lần, người vay phải tái tài trợ với lãi suất hiện tại, thanh lý tài sản, hay bán thế chấp. 
  • Bullet Loan là Khoản Cho Vay Trả Một Lần.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Bullet Loan

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Bullet Loan là gì? (hay Khoản Cho Vay Trả Một Lần nghĩa là gì?) Định nghĩa Bullet Loan là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bullet Loan / Khoản Cho Vay Trả Một Lần. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây