Best Efforts Mortgage Lock

  Best Efforts Mortgage Lock là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Best Efforts Mortgage Lock - Definition Best Efforts Mortgage Lock - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Khóa thế chấp với nỗ lực hết sức
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Best Efforts Mortgage Lock là gì?

  Khi việc bán một khoản thế chấp trong thị trường thế chấp thứ cấp đòi hỏi người bán, thường là người khởi tạo thế chấp, phải thực hiện một "Nỗ lực hết sức" để giao khoản thế chấp cho người mua. Loại hình giao dịch này tồn tại nhằm chuyển rủi ro rằng một khoản vay sẽ không được khóa sổ từ người khởi tạo sang thị trường thứ cấp.
  • Best Efforts Mortgage Lock là Khóa thế chấp với nỗ lực hết sức.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Best Efforts Mortgage Lock nghĩa là Khóa thế chấp với nỗ lực hết sức.
  Người khởi tạo thế chấp, những người tự phòng ngừa rủi ro từ các dòng chảy thế chấp (mortgage pipelines) và giả định rủi ro giảm giá thường bán các khoản thế chấp của họ vào thị trường thế chấp thứ cấp thông qua việc bắt buộc hoặc chuyển nhượng các giao dịch thương mại, cả hai việc này thường chỉ thị việc định giá tốt hơn là những nỗ lực hết sức để khóa hoặc giao dịch, vì các phòng hộ rủi ro (hedge risks) không được chuyển nhượng cho người mua.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Best Efforts Mortgage Lock

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Best Efforts Mortgage Lock là gì? (hay Khóa thế chấp với nỗ lực hết sức nghĩa là gì?) Định nghĩa Best Efforts Mortgage Lock là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Best Efforts Mortgage Lock / Khóa thế chấp với nỗ lực hết sức. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây