Benefit Offset

  Benefit Offset là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Benefit Offset - Definition Benefit Offset - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Bù trừ trợ cấp
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Benefit Offset là gì?

  Một lượng giảm trong khoản thanh toán trợ cấp mà thành viên của một chương trình hưu trí được nhận, xảy ra khi thành viên đó còn nợ tiền với chương trình.
  • Benefit Offset là Bù trừ trợ cấp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Benefit Offset nghĩa là Bù trừ trợ cấp.
  Bù trừ trợ cấp nhằm mục đích điều chỉnh các khoản trợ cấp hưu trí mà thành viên của chương trình nhận được, dựa trên các khoản đóng góp quá hạn mà thành viên đó nhẽ ra phải trả trong quá khứ. Về cơ bản, các khoản đóng góp quá hạn mà thành viên còn nợ được khấu trừ vào các khoản thanh toán hưu trí của anh ta hoặc cô ta để đảm bảo các khoản này vẫn được trả cho chương trình. Loại bù trừ này cũng có thể xảy ra nếu thành viên tham gia nhận trợ cấp hưu trí từ các nguồn khác ngoài chương trình hưu trí. Đạo luật an sinh xã hội Hoa Kỳ (The U.S. Social Security Act) quy định về việc giữ lại tới 10% trợ cấp của thành viên tham gia nhằm bù đắp cho các khoản tiền còn nợ với chương trình.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Benefit Offset

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Benefit Offset là gì? (hay Bù trừ trợ cấp nghĩa là gì?) Định nghĩa Benefit Offset là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Benefit Offset / Bù trừ trợ cấp. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây