Benefit Cost Ratio – BCR

  Benefit Cost Ratio - BCR là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Benefit Cost Ratio - BCR - Definition Benefit Cost Ratio - BCR - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tỷ lệ chi phí lợi ích - BCR
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Benefit Cost Ratio - BCR là gì?

  Một tỷ lệ được sử dụng để xác định mối liên hệ giữa chi phí và lợi íchcủa một dự án được đề xuất. Tỷ lệ chi phí lợi ích (BCR) thường được sử dụng trong tài chính doanh nghiệp để chi tiết hóa mối quan hệ giữa lợi ích và chi phí, cả về số lượng và chất lượng, khi thực hiện các dự án mới hoặc thay thế các dự án cũ. 
  • Benefit Cost Ratio - BCR là Tỷ lệ chi phí lợi ích - BCR.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Benefit Cost Ratio - BCR nghĩa là Tỷ lệ chi phí lợi ích - BCR.
  Như đã đề cập, tỷ lệ được sử dụng để đo lường các yếu tố cả về định lượng và định tính, vì đôi khi lợi ích và chi phí không thể chỉ đo lường về mặt tài chính. Tuy nhiên, trong trường hợp có thể, các yếu tố định tính nên được chuyển sang thuật ngữ định lượng để kết quả trở nên dễ hiểu và dễ hình dung.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Benefit Cost Ratio - BCR

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Benefit Cost Ratio - BCR là gì? (hay Tỷ lệ chi phí lợi ích - BCR nghĩa là gì?) Định nghĩa Benefit Cost Ratio - BCR là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Benefit Cost Ratio - BCR / Tỷ lệ chi phí lợi ích - BCR. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây