Benchmark Surplus

  Benchmark Surplus là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Benchmark Surplus - Definition Benchmark Surplus - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thặng dư tiêu chuẩn
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Benchmark Surplus là gì?

  Thặng dư tiêu chuẩn là một thuật ngữ trong bảo hiểm để chỉ khoản thặng dư tới từ một nguồn vốn bổ sung, mà các khoản này cần được xem như là phần bổ sung vào dòng tiền. Thặng dư tiêu chuẩn sẽ được yêu cầu khi xảy ra các trường hợp bất khả kháng, là các trường hợp có thể làm gián đoạn hoặc suy yếu dòng tiền cần thiết cho một công ty bảo hiểm để thực hiện thanh toán các khoản trợ cấp trong tương lai mà họ đã nhận được phí bảo hiểm.
  • Benchmark Surplus là Thặng dư tiêu chuẩn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Benchmark Surplus nghĩa là Thặng dư tiêu chuẩn.
  Thặng dư tiêu chuẩn đề cập đến bất kỳ vốn chủ sở hữu cần thiết, thặng dư bổ sung vượt quá vốn chủ sở hữu hoặc thặng dư đang được nắm giữ bởi một công ty bảo hiểm hoặc ngành công nghiệp nào. Thặng dư tiêu chuẩn là tài sản lưu động cần thiết ngoài những tài sản hiện đang nắm giữ, mà một công ty bảo hiểm cần có để bù đắp các khoản bồi thường trợ cấp phát sinh.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Benchmark Surplus

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Benchmark Surplus là gì? (hay Thặng dư tiêu chuẩn nghĩa là gì?) Định nghĩa Benchmark Surplus là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Benchmark Surplus / Thặng dư tiêu chuẩn. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây