Benchmark For Correlation Values

  Benchmark For Correlation Values là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Benchmark For Correlation Values - Definition Benchmark For Correlation Values - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chuẩn so sánh cho các giá trị tương quan
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Benchmark For Correlation Values là gì?

  Một chuẩn so sánh hoặc điểm tham chiếu được lựa chọn bởi một quỹ đầu tư để đo lường các giá trị tương quan như beta, hệ số tương quan "r" và hệ số xác định "r^2". Các giá trị tương quan này cho biết mức độ liên quan giữa hiệu suất của quỹ và thị trường (sử dụng chuẩn so sánh làm đại diện cho thị trường). Một sự tương quan cao so với chuẩn so sánh thường được xem là thuận lợi cho quỹ nếu luận điểm đầu tư của quỹ theo sát các chuẩn so sánh.
  • Benchmark For Correlation Values là Chuẩn so sánh cho các giá trị tương quan.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Benchmark For Correlation Values nghĩa là Chuẩn so sánh cho các giá trị tương quan.
  Mức độ phù hợp của chuẩn so sánh cho các giá trị tương quan phụ thuộc vào chỉ thị đầu tư của quỹ. Ví dụ, một quỹ đầu tư vốn hóa lớn của Mỹ thường sử dụng S&P 500 làm chuẩn so sánh cho các giá trị tương quan, trong khi một quỹ đầu tư vốn hóa lớn của Canada sẽ sử dụng chỉ số phức hợp S&P/TSX (S&P/TSX Composite index) làm chuẩn so sánh.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Benchmark For Correlation Values

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Benchmark For Correlation Values là gì? (hay Chuẩn so sánh cho các giá trị tương quan nghĩa là gì?) Định nghĩa Benchmark For Correlation Values là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Benchmark For Correlation Values / Chuẩn so sánh cho các giá trị tương quan. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây