Benchmark Bond

  Benchmark Bond là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Benchmark Bond - Definition Benchmark Bond - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Trái phiếu tiêu chuẩn
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Benchmark Bond là gì?

  Trái phiếu cung cấp một tiêu chuẩn so sánh mà theo đó hiệu suất của các trái phiếu khác có thể được đo lường. Trái phiếu chính phủ hầu như luôn được sử dụng làm trái phiếu tiêu chuẩn. Còn được gọi là "benchmark issue" hoặc "bellwether issue".
  • Benchmark Bond là Trái phiếu tiêu chuẩn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Benchmark Bond nghĩa là Trái phiếu tiêu chuẩn.
  Cụ thể hơn, trái phiếu tiêu chuẩn là chứng khoán mới nhất được phát hành trong một kỳ hạn nhất định. Để việc so sánh trở nên phù hợp và hữu ích, trái phiếu tiêu chuẩn và trái phiếu được đo lường dựa trên nó phải có tính thanh khoản, quy mô phát hành và lợi tức tương đương.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Benchmark Bond

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Benchmark Bond là gì? (hay Trái phiếu tiêu chuẩn nghĩa là gì?) Định nghĩa Benchmark Bond là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Benchmark Bond / Trái phiếu tiêu chuẩn. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây