Basic Earnings Per Share

  Basic Earnings Per Share là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Basic Earnings Per Share - Definition Basic Earnings Per Share - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thu nhập trên cổ phiếu cơ bản
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Basic Earnings Per Share là gì?

  Là một phương pháp đo lường sự phân bổ lợi nhuận của công ty trên một đơn vị cổ phiếu. Thu nhập trên cổ phiếu cơ bản (EPS cơ bản) không tính đến hiệu ứng pha loãng của chứng khoán có thể chuyển đổi. EPS cơ bản được tính như sau:
  • Basic Earnings Per Share là Thu nhập trên cổ phiếu cơ bản.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Basic Earnings Per Share nghĩa là Thu nhập trên cổ phiếu cơ bản.
  Với những công ty có cấu trúc vốn phức tạp (tức là, có phát hành các chứng khoán có khả năng pha loãng), EPS pha loãng được coi là một thước đo chính xác hơn EPS cơ bản. EPS pha loãng bao gồm trong công thức tính tất cả các chứng khoán pha loãng có thể được thực hiện (như quyền chọn, cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi) và cho thấy sự pha loãng ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập trên cổ phiếu. Các công ty với cấu trúc vốn phức tạp phải báo cáo cả EPS cơ bản và EPS pha loãng để cung cấp cái nhìn chính xác hơn về thu nhập trên từng cổ phiếu; EPS cơ bản sẽ luôn có giá trị cao hơn trong 2 cách tính EPS. Nếu một công ty có cấu trúc vốn đơn giản, nó chỉ cần báo cáo EPS cơ bản.  

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Basic Earnings Per Share

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Basic Earnings Per Share là gì? (hay Thu nhập trên cổ phiếu cơ bản nghĩa là gì?) Định nghĩa Basic Earnings Per Share là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Basic Earnings Per Share / Thu nhập trên cổ phiếu cơ bản. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây