Basel I

  Basel I là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Basel I - Definition Basel I - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hiệp ước vốn Basel I
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Basel I là gì?

  Là một bộ các quy định giao dịch ngân hàng quốc tế được đưa ra bởi Hội đồng giám sát hoạt động ngân hàng Basel. Hiệp ước này đặt ra mức vốn tối thiểu mà các định chế tài chính cần để tối thiểu hóa rủi ro tín dụng. Những ngân hàng hoạt động trong môi trường quốc tế được yêu cầu phải đảm bảo được một mức vốn tối thiểu 8% tài sản rủi ro. 
  • Basel I là Hiệp ước vốn Basel I.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa - Giải thích

  Basel I nghĩa là Hiệp ước vốn Basel I.
  Hiệp ước Basel I được ban hành vào năm 1988 và tập trung chủ yếu vào rủi ro tín dụng bằng việc tạo ra một hệ thống phân loại tài sản ngân hàng. Hệ thống phân loại này nhóm tài sản ngân hàng thành 5 loại:0%- bao gồm tiền, nợ chính phủ và ngân hàng trung ương và bất cứ khoản nợ chính phủ là thành viên OECD. 0%, 10%, 20% hoặc 50% - nợ công20% - nợ ngân hàng phát triển, nợ ngân hàng thành viên OECD, nợ chứng khoán công ty OECD, nợ ngân hàng không thuộc OECD (dưới 1 năm kỳ hạn) và nợ công thành viên không thuộc OECD, tiền mặt đang trong quá trình thu.100% - nợ tư, nợ ngân hàng không thuộc OECD (hơn 1 năm kỳ hạn), bất động sản, nhà máy và thiết bị, các công cụ vốn phát hành tại các ngân hàng khác. Ngân hàng phải đảm bảo vốn (Cấp 1 và Cấp 2) ở mức tối thiểu 8% tài sản rủi ro. Ví dụ, nếu một ngân hàng có tài sản rủi ro có giá trị $100 triệu, nó phải đảm bảo an toàn vốn ít nhất là $8 triệu.

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Basel I

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Basel I là gì? (hay Hiệp ước vốn Basel I nghĩa là gì?) Định nghĩa Basel I là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Basel I / Hiệp ước vốn Basel I. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây